Polityka RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest F.H.U. Gładysz i Synowie Sp.j. z siedzibą w Zgłobicach, ul. Krakowska 15, , tel. +48 602 343 551, e-mail: info@gladysz-group.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa w celu realizacji usług informacyjnych, sprzedażowych oraz zarządzania tymi usługami. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych oraz usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji odpowiedzi na Państwa e-mail.

Więcej informacji o danych osobowych: Klauzula informacyjna RODO.

GŁADYSZ GROUP